E-məscid

:

index

Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə.

HÖRMƏTLI OXUCULAR!
Rizvan.Net müsəlmanlarda dini ruh yüksəlişi yaradıb mənəvi həyat tərzini formalaşdırmaq məqsədi ilə “Elektron-Məscid” təsis etmişdir.
“E-məscid” vasitəsi ilə dəyərli ruhanilər və din xadimlərinin məscidlərdəki moizələri və cümə xütbələri yayımlanacaqdır.

Layihənin uğuru üçün bütün mömin oxucuların dualarına ehtiyac vardır.

Allah kömək olsun!

Hörmətlə: REDAKSIYA

index 

DAXIL OLUN

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!