MÜBARƏK RAMAZAN AYININ 25-Cİ GÜNÜ

:

25 Ramazan — hicri-qəməri təqvimi ilə ilin 261-ci günüdür.

 

  • H.q 1131: Səfəviyyə dövrünün şiə fəqihi Fazil Hindinin vəfatı.
  • H.q 1348: "Mikyalul-Məkarim" kitabının müəllifi və şiə fəqihi Seyyid Məhəmməd Təqi Musəvi İsfahaninin vafatı.
  • H.q 1443: İsmailiyyə firqəsinin bir qolu olan Buhrilər tərəfindən Misirin paytaxtı Qahirədə yerləşən İmam Hüseyn (ə) məscidinin təmiri.

Bu gün üçün Ramazan ayının bütün günlərinin ümumi əməlləri ilə yanaşı, bəzi xüsusi dua və əməlləri də nəql edilmişdir.

  Ramazan ayının iyirmi beşinci gününün xüsusi əməlləri və duaları
İyirmi beşinci gecənin əməlləri
  • Bu duanı oxumaq:

Ya cailəl-ləyli libasən vən-nəhari məaşa...

Günün namazı
  • Səkkiz rükət namaz qılınmalıdır.(iki rəkət-iki rəkət) Hər rükətdə Həmd surəsindən sonra on dəfə Tövhid surəsi oxunmalıdır.
Günün duası

اَللّهُمَّ اجْعَلْنِی فِیهِ مُحِبّا لِأَوْلِیائِک وَ مُعَادِیا لِأَعْدَائِک مُسْتَنّا بِسُنَّةِ خَاتَمِ أَنْبِیائِک یا عَاصِمَ قُلُوبِ النَّبِیینَ

Duanın oxunuşu:
Əllahumməc`əlni fihi muhibbən liəvliyaik, və muadiyən liə`daik, mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaik, ya asimə qulubin-nəbiyyin.

Duanın tərcüməsi:
İlahi, məni bu gün dostlarını sevən, düşmənlərini düşmən bilən, sonuncu Peyğəmbərin şərəf və yolunu üstün tutub ona əməl edənlərdən qərar ver! Ey peyğəmbərlərin qəlblərini qoruyan!

Seyid İbn Tavusun “İqbalul-Əmal” kitabında bu gün üçün daha çox dua nəql edilmişdir.1

  Ramazan ayının axır on gününün duaları və əməlləri
Hər gecə oxunan dualar
  • Bu duanı oxumaq:

Əuzu bihəlali vəchikəl-kərim ən yənqəziyə ənni şəhru Rəməzanə əv yətluəl-fəcru min ləyləti həzihi və ləkə qibəli zənbun əv təbətun tuəddibuni əleyh.

  • Bu duanı oxumaq:

Allahummə innəkə qultə fi kitabikəl-munzəl şəhru Rəməzanəl-ləzi unzilə fihil-Quran hudən lin-nas...

Hər namazdan sonra oxunan dualar

Allahummə əddi ənna həqqə ma məza min şəhri Rəməzanə vəğfir ləna təqsirəna fihi və təsəlləmhu minna məqbula və la tuaxizna bi israfina əla ənfusina vəc-əlna minəl-mərhuminə və la təcəlna minəl-məhrumin.

  1. http://lib.eshia.ir/71423/1/393

Məqalənin hazırlanmasında wikishia.net saytının materiallarından istifadə edilmişdir
Hazırladı: Rəsul Mahmudzadə

Tags: DUA, MÜXTƏLİF DİNİ MÖVZULAR, TARİX

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!