MÜBARƏK RAMAZAN AYININ 29-CU GÜNÜ

:

29 Ramazan — hicri-qəməri təqvimi ilə ilin 265-ci günüdür.

 

  • H.q 648: Fəqih, mütəkəllim və "Nəhcül-Həqq" kitabının müəllifi Əllamə Hillinin təvəllüdü.
  • H.q 1098: Fəqih, mühəddis və mütəkəllim Məhəmməd ibn Həsən Şirvaninin vəfatı.
  • H.q 1272: Şiə mərcə-təqlidi Seyyid Həsən Sədrin təvəllüdü.
  • H.q 1393: Qum-elmi hövzəsinin ustad və fəqihlərindən olan və Seyyid Musa Şübeyri Zəncaninin atası Seyyid Əhməd Şübeyri Zəncaninin vəfatı.
  • H.q 1444: Şiə alimlərindən və Məhəmməd Əli Şahabadinin oğlu Nurullah Şahabadinin vəfatı.

Bu gün üçün Ramazan ayının bütün günlərinin ümumi əməlləri ilə yanaşı, bəzi xüsusi dua və əməlləri də nəql edilmişdir.

  Ramazan ayının iyirmi doqquzuncu gününün xüsusi əməlləri və duaları
İyirmi doqquzuncu gecənin əməlləri
  • Bu duanı oxumaq:

Ya mukəvvirəl-ləyli ələn-nəhar və mukəvvirən-nəhari ələl-ləyl...

Günün namazı
  • İki rükət namaz qılınmalıdır. Hər rükətdə Həmd surəsindən sonra iyirmi dəfə Tövhid surəsi oxunmalıdır.
Günün duası

اَللّهُمَّ غَشِّنِی فِیهِ بِالرَّحْمَةِ وَ ارْزُقْنِی فِیهِ التَّوْفِیقَ وَ الْعِصْمَةَ وَ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ غَیاهِبِ التُّهَمَةِ یا رَحِیما بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ

Duanın oxunuşu:
Əllahummə ğəşşini fihi bir rəhməh, vərzuqni fihit təvfiqə vəl isməh, və təhhir qəlbi min ğəyahibit tuhəməh, ya rəhimən biibadihil mu`minin.

Duanın tərcüməsi:
İlahi, bu gün məni Öz rəhmətinlə əhatə et, mənə uğur və paklıq nəsib et, qəlbimi şübhəli işlər və töhmətli əməllərdən təmizlə, ey mömin bəndələrinə rəhm edən Allah!

Seyid İbn Tavusun “İqbalul-Əmal” kitabında bu gün üçün daha çox dua nəql edilmişdir.1

  Ramazan ayının axır on gününün duaları və əməlləri
Hər gecə oxunan dualar
  • Bu duanı oxumaq:

Əuzu bihəlali vəchikəl-kərim ən yənqəziyə ənni şəhru Rəməzanə əv yətluəl-fəcru min ləyləti həzihi və ləkə qibəli zənbun əv təbətun tuəddibuni əleyh.

  • Bu duanı oxumaq:

Allahummə innəkə qultə fi kitabikəl-munzəl şəhru Rəməzanəl-ləzi unzilə fihil-Quran hudən lin-nas...

Hər namazdan sonra oxunan dualar

Allahummə əddi ənna həqqə ma məza min şəhri Rəməzanə vəğfir ləna təqsirəna fihi və təsəlləmhu minna məqbula və la tuaxizna bi israfina əla ənfusina vəc-əlna minəl-mərhuminə və la təcəlna minəl-məhrumin.

  1.  http://lib.eshia.ir/71423/1/408

Məqalənin hazırlanmasında wikishia.net saytının materiallarından istifadə edilmişdir
Hazırladı: Rəsul Mahmudzadə

Tags: DUA, TARİX

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!